default_mobilelogo

 DATY CHRZTÓW I KATECHEZ  2023r.

 MIESIĄC DATA CHRZTU 

NAUKA

PRZED CHRZTEM

 STYCZEŃ  15.01.2023  12,13.01.2023
 LUTY  19.02.2023  16,17.02.2023
 MARZEC  19.03.2023  16,17.03.2023
 KWIECIEŃ
ŚWIĘTA WIELKANOCNE

16.04.2023
 13,14.04.2023
 MAJ  14.05.2023  11,12.05.2023
 CZERWIEC  18.06.2023  15,16.06.2023
 LIPIEC  16.07.2023  13,14.07.2023
 SIERPIEŃ  20.08.2023  17,18.08.2023
 WRZESIEŃ  17.09.2023  14,15.09.2023
 PAŹDZIERNIK  15.10.2023  12,13.10.2023
 LISTOPAD  19.11.2023  16,17.11.2023
 GRUDZIEŃ
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
 17.12.2023  14,15.12.2023

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. WNIEBOWZIECIA NMP W ZAGANIU
Plac klasztorny 2; 68-100 Żagań; www.wnmp.zagan.pl  

 CHRZEST DZIECKA UDZIELANY JEST PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 12:3O w NIEDZIELĘ.

NAUKA PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

  • (WYZNACZONE DATY) – PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ ok. 18:45

RODZICE DZIECKA:

  • na pierwsze spotkanie przychodzą do kancelarii parafialnej wcześniej przed datą chrztu zgłosić dziecko.
  • przynoszą ze sobą: akt urodzenia (usc), dane adresowe własne jak i rodziców chrzestnych
  • (jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią, przynoszą zaświadczenie (chrzestni udają się do swojej parafii po takie zaświadczenie), że mogą być dopuszczeni do godności ojca bądź matki chrzestnej.

RODZICE CHRZESTNI: Kan. 874 – Kodeksu Prawa Kanonicznego
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 
FUNKCJI RODZICÓW CHRZESTNYCH NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY:
- niepraktykujące (również  uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii)
- pozostające w konkubinatach, bądź tylko w związkach cywilnych
- bez sakramentu bierzmowania.

Uwaga! Chrzest święty w inne niedziele udzielany jest po Mszy świętej o 12:30. 

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

chwilowki online