default_mobilelogo

 Informator przed Sakramentem Chrztu

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. WNIEBOWZIECIA NMP W ZAGANIU
Plac klasztorny 2; 68-100 Żagań; www.wnmp.zagan.pl  

 CHRZEST DZIECKA UDZIELANY JEST PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 12:3O w NIEDZIELĘ.

NAUKA PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

  • (WYZNACZONE DATY) – PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ ok. 18:45

RODZICE DZIECKA:

  • na pierwsze spotkanie przychodzą do kancelarii parafialnej wcześniej przed datą chrztu zgłosić dziecko.
  • przynoszą ze sobą: akt urodzenia (usc), dane adresowe własne jak i rodziców chrzestnych
  • (jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią, przynoszą zaświadczenie (chrzestni udają się do swojej parafii po takie zaświadczenie), że mogą być dopuszczeni do godności ojca bądź matki chrzestnej.

RODZICE CHRZESTNI: Kan. 874 – Kodeksu Prawa Kanonicznego
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 
FUNKCJI RODZICÓW CHRZESTNYCH NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY:
- niepraktykujące (również  uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii)
- pozostające w konkubinatach, bądź tylko w związkach cywilnych
- bez sakramentu bierzmowania.

Uwaga! Chrzest święty w inne niedziele udzielany jest po Mszy świętej o 12:30. 

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

pozyczki