default_mobilelogo

XXIX  N i e d z i e l a  Zwykła   18. 10. 2020 r.:
  8:00 – 1. + Wiesław Lubański (18 greg.); 2. W int. RŻR p.w. św. Wincentego a Paulo; dla żywych o potrzebne łaski, a dla zmarłych o pokój wieczny.
  9:30 – 1. + + W int. żony Genowefy oraz za śp. Ryszarda (m) Daczyńskiego; 2. W int. ks. Tadeusza Turskiego z okazji urodzin i imienin – int. od mamy i przyjaciół.
11:00 – 1. + + Mieczysław i Jan Łuszczyńscy; 2. + Helena, Zdzisław Olejarczyk.
12:30 – 1. Dziękczynno – błagalna. W int. ks. Łukasza Bajcara w dniu Jego imienin – int. od Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym; 2. Dziękczynno – błagalna. W 30 – tą rocznicę urodzin Mateusza – int. od żony, (chrzest św.).
16:00 – + Helena Czekalska (18 greg.).
18:00 – W int. Janusza. O Boże błg. i opiekę MB dla Niego.
_____________________________________________________________________________________
P o n i e d z i a ł e k, 19.10.2020 r., wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki:
  7:00 – 1. + Krystyna Miszkiel – od u. m. p.; 2. + Ks. Jan Kozioł
  9:30 – + Wiesław Lubański (19 greg.).
18:00 – 1. + Helena Czekalska (19 greg.); 2. O szybki powrót do zdrowia dla Bronisławy.
­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________________________
W t o r e k, 20.10.2020 r., wspomnienie św. Jana Kantego:
  7:00 – + Hildegarda w 6 r. śm.
  9:30 – + Wiesław Lubański (20 greg.).
18:00 – 1. + Helena Czekalska (20 greg.); 2. + Stanisława (f) Spyrka; 3. ++ z rodz. Moczulskich.
____________________________________________________________________________________________
Ś r o d a, 21.10.2020 r.:
  7:00 – + Helena Czekalska (21 greg.).
  9:30 – + Za dusze czyścowe.
18:00 – 1. + Zofia Mazur w 8 r. śm.;  2. + Wiesław Lubański (21 greg.); 3. ++ z rodz. Kogutów i Fabiniaków.
____________________________________________________________________________________________
C z w a r t e k, 22.10.2020 r., wspomnienie św. Jana Pawła II:
  7:00 – 1. + Wiesław Lubański (22 greg.).
  9:30 – + Jerzy Tomczak oraz + Monika Ząbek.
18:00 – 1. W int. Akcji Katolikiej; 2. + Helena Czekalska (22 greg.); 3. + + Bronisław Moskwa w 23 r. śm., ++ rodziców z obu stron: Karolina, Karol; Rozalia, Kazimierz; siostrę Marię, brata Jana oraz zięcia Tadeusza.
____________________________________________________________________________________________
P i ą t e k, 23.10.2020 r.:
  7:00 – 1. + Wiesław  Lubański (23 greg.).
  9:30 – + ks. Jan Kozioł.
17:00 – Dziękczynno – błagalna. W 50 r. pożycia małżeńskiego Janiny i Zygmunta Kałużnych.
18:00 – 1. + Helena Czekalska (23 greg.); 2. Halina w 4 r. śm. oraz zm. z rodziny.
____________________________________________________________________________________________
S o b o t a, 24.10.2020 r.:
  7:00 – 1. Wiesław Lubański (24 greg.).
  9:30 – + Rafał Faliński – int. od wnuka Tomka.
18:00 – 1. + Tadeusz Ziółczek w 2 r. śm.; 2. + Helena Czekalska (24 greg.); 3. Dziękczynno – błagalna. W 30 r. pożycia małżeńskiego Wiesławy i Leszka Melskich.
____________________________________________________________________________________________
XXX  N i e d z i e l a  Zwykła   25. 10. 2020 r.:
  8:00 – 1. + Tadeusz Pęczkowski (z racji ziemskich imienin) o łaskę nieba; 2. ++ Andrzej Krych oraz ++ Tadeusz, Sławomir, Grażyna.
  9:30 – 1. + + Franciszka (f) Kubiś oraz Stanisław, Michalina, Anna; 2. ++ Bogusław i śp. Gabrysia (f) o pokój wieczny dla nich.
11:00 – 1. + Wiesław Lubański (25 greg.); 2. O zdrowie, błg. Boże, opiekę MB dla Edyty i rodziny.
12:30 – 2. Helena Czekalska (25 greg.). (po Mszy św. chrzest)
16:00 – ++ Anna i Stanisław Powroźnik
18:00 – Z okazji urodzin Włodzimierza. O zdrowie, błg. Boże, opiekę MB oraz Dary Ducha Świętego.

 

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

chwilowki online