default_mobilelogo

Drodzy Parafianie!
    Zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy Was drodzy parafianie na Msze św. i nabożeństwo przy szopce Betlejemskiej w naszym kościele. Msza św. w intencji parafian żyjących i zmarłych w ostatnim roku będzie odprawiana w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 następnie wspólna modlitwa przy żłóbku. Tych parafian którzy nie mogą przyjść na Mszę św. wieczorną tego samego dnia zapraszamy na Msze św. o godz. 9;30 do Kaplicy Świętej Anny, gdzie po Mszy św. udzielimy błogosławieństwa. Podczas spotkania będzie święcona woda, którą każda rodzina otrzyma by móc nią pokropić swoje mieszkanie. Będzie również rozdawany pamiątkowy folder i obrazek kolędowy. Po nabożeństwie wierni mogą złożyć ofiarę przy żłóbku na utrzymanie parafii.

Czytaj więcej...

PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE
A.D. 2020 - „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

Niedziela, 13 grudnia 2020r.
godz. 8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 9.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - (po komunii poświęcenie medalików dla dzieci z klas 3.)
godz. 12.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 16.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek, 14 grudnia 2020r.
godz. 06.30    - roraty dla dorosłych z nauką rekolekcyjną
godz. 9:30     - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek, 15 grudnia 2020r. - zakończenie rekolekcji
spowiedź od godz. 06.00 do godz. 7.00
godz. 06.30    - roraty dla dorosłych z nauką rekolekcyjną
spowiedź od godz. 9.00 do godz. 10.15
godz. 9:30     - Msza św. z nauką rekolekcyjną
spowiedź od godz. 16.30 do godz. 18.30
godz. 18.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną

 


W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Czytaj więcej...

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Czytaj więcej...

Drodzy w Panu,
od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

Czytaj więcej...

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

  pobierz pdf

 

 

Apel o podjęcie modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia

Umiłowani w Chrystusie,

z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja br. będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa na świecie. Proszę zatem wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o włączenie się z hojnością serca w to wspólne duchowe dzieło, według własnego rozeznania podejmując modlitewne błaganie, wyrzeczenie i jałmużnę.
Na prośbę Papieża Franciszka do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej skutków.
Wszystkim odpowiadającym na ten apel udzielam swojego błogosławieństwa

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 8 maja 2020 r.
Znak: B2-9/20

W związku w pandemią Koronawirusa Kościół podjął wytrwałą modlitwę i pokutę w intencji chorych, umierających oraz o ratunek od Boga dla zagrożonych. Po Każdej Mszy św. śpiewamy Suplikacje.
W gablocie zostały wywieszone komunikaty Wojewody Lubuskiego i Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Informujemy, że stosujemy się do tych zaleceń. Konfesjonały są dezynfekowane, nie ma wody w kropielnicach, a krata kościoła parafialnego jest otwarty przez cały dzień, abyśmy w modlitwie mogli Panu Bogu zawierzać wszystkie nasze sprawy. Zapraszamy na modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem od poniedziałku do soboty od godz. 17:00. Księża spowiadają przed każdą Mszą św.  Intencje zamówionych Mszy św. będą odprawiane w kościele. Wierni pozostający w domach mogą telefonicznie zgłaszać prośbę  o przynoszenie Komunii Świętej do ich domów. Obowiązujący nas okres kwarantanny chroni przed rozpowszechnianiem się choroby. Dla naszego bezpieczeństwa odwołano zajęcia w szkołach, imprezy kulturalne, zamknięto place zabaw. Prosimy o sumienne wypełnianie wytycznych. W kościele przekazujemy sobie znak pokoju przez skinięcie głową. Kancelaria parafialna czynna jest bez zmian. Sprawy pilne prosimy zgłaszać telefonicznie. Zapraszamy do duchowej łączności z duszpasterzami naszej parafii i z całym Kościołem w Polsce, który codziennie  o godz. 20:30 trwa w modlitwie różańcowej w intencji chorych, cierpiących oraz o ratunek od Boga dla zarażonych.

 

 

Informacja Turystyczna

Zwiedzanie „Zespołu Poaugustiańskiego” wraz z biblioteką
aktualne w 2020 r.

Zwiedzanie dostępne tylko z przewodnikiem:
w sezonie – 1.05 - 30.09.2020
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
soboty – 10.00, 12.00
niedziela – 9.00, 14.00

w święta zwiedzanie niemożliwe

poza sezonem - zwiedzanie możliwe po uprzednim umówieniu terminu i godziny zwiedzania – tel. 609 821 170 lub 68 444 31 10

Grupy zorganizowane – godziny zwiedzania dostosowane do wcześniejszej rezerwacji – tel. 609 821 170 lub 68 444 31 10

Odpłatność 2020 r. – ofiara na renowację zabytku
turyści indywidualni – 20 zł/os.
dzieci szkolne – 10 zł/os.
seniorzy – 15 zł/os
grupy zorganizowane – 15 zł/os + usługa przewodnicka 100 zł
dzieci przedszkolne – 5 zł/os

UWAGA: PROMOCJA WAKACYJNA

Zwiedzanie „Zespołu Poaugustiańskiego” wraz z biblioteką
turyści indywidualni – 15 zł/os.
dzieci szkolne – 5 zł/os.
seniorzy – 10zł/os
grupy zorganizowane – 10 zł/os + usługa przewodnicka 100 zł
dzieci przedszkolne – 5 zł/os

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gruppen aus Deutschland und individuelle Touristen möchten wir herzlich zur Besichtigung unseres Klosters einladen. Im unser Besichtigungsprogramm: Bibliothek, Vorraum und Kirche.

ks. Damian 516-864-235


chwilowki online