default_mobilelogo

Narzeczeni wg Prawa Kanonicznego, mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:  

  • dowód osobisty;
  • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy);
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
  • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;
  • świadectwo religii z ostatniej klasy i świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

  • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
  • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.


W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z danymi dwóch świadków ślubu, zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty:

  • indeks odbycia nauk przedślubnych;
  • licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;
  • zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
Kurs przedmałżeński - corocznie na wiosnę.
Poradnia rodzinna czynna: wg uzgodnienia z Doradczynią

UWAGA
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI w Parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu od 21.02. - 27.02.2021

 

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

pozyczki