default_mobilelogo

Zarys

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum a kończy się w drugiej klasie ponadgimnazjalnej. Program ma pięć etapów. Etap pierwszy to " Decyzja". Jego celem jest obudzenie w młodym człowieku świadomości rozpoczęcia formacji. Służyć temu będą między innymi zapisy w kancelarii , najlepiej w towarzystwie rodziców. Będzie to okazja do rozmowy o życiu, wierze i o przyszłym świadku bierzmowania oraz do współpracy z rodzicami. Parafia będzie ich wspierać w wychowaniu. Kolejne etapy to : " Doświadczenie" , " Nowe Życie" , " Powołanie"  i " Apostolstwo" .Spotkania będą prowadzić małżonkowie wytypowani z naszej parafii.


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania można podzielić na spotkania parafialne prowadzone przez księży, spotkanie domowe prowadzone przez animatorów.

Pierwszym etapem to Decyzja w sprawie wiary. Składają się na niego dwa tematy :

Dlaczego warto wierzyć ?
Dlaczego warto przyjąć sakrament bierzmowania?

Drugi etap to Doświadczenie Spotkania z Jezusem .  Składają się na niego następujące  tematy :

Pragnienie i niepokoje młodych
Dobra Nowina o Zbawieniu
Nawrócenie do Boga
Warunki bycia uczniem Jezusa

Trzeci etap to Nowe Życie w Duchu Świętym . Składają się na niego następujące tematy :

Doświadczenie wiary
Modlitwa
Znaki wiary
Wspólnota Kościoła

Czwarty etap to Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Składają się na niego następujące tematy:

Małżeństwo jako powołanie
Kim jestem - kim chcę być?
Co znaczy kochać ?
Po co małżeństwo ?

Piąty etap to Apostolstwo aż po krańce świata. Składają się na niego następujące tematy :

Duch Święty dawcą darów i charyzmatów
Każdego powołał Pan
Posłani do świata
dpowiedzialni , by misja Jezusa trwała

Przedstawione tematy będą realizowane na spotkaniach prowadzonych przez księży.

Tematy Etapu 2, 3  są takie same w przypadku spotkań domowych, natomiast 4 i 5 są inne .

Przedstawiają się następująco.

Czwarty  to Powołanie do wspólnoty życia i wiary.  Składają się na niego następujące tematy :

Jestem kobietą / jestem mężczyzną

Kochaj bliźniego jak siebie

Razem- ale jak ?

Twoje ciało stworzone do miłości

Piaty to Apostolstwo aż po krańce świata . Składają się na niego następujące tematy :

Jak rozpoznać i realizować dary Ducha

W Duchu Świętym wybieramy drogę życia

Gdzie jest moje miejsce w świecie?

Redagowanie osobistych zobowiązań wynikających z bierzmowania.

W Dzienniczku  kandydata  do bierzmowania " Życie w Duchu Świętym" można znaleźć następujące działy : Imię do bierzmowania  ( wybranie imienia do bierzmowania, dlaczego to imię wybrałem/am), obecność na spotkaniach grup parafialnych i domowych, Spowiedź św. kandydata obowiązkowa  i dobrowolna, Udział w Eucharystii niedzielnej, Udział w życiu liturgicznym, To powinieneś znać , Opinia katechety i animatora grupy domowej , Moje osobiste przeżycia , refleksje formacyjne , Swoją wiarę rozwijam przez udział, Notatki.

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.