default_mobilelogo

 Informator przed Sakramentem Chrztu

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. WNIEBOWZIECIA NMP W ZAGANIU
Plac klasztorny 2; 68-100 Żagań; www.wnmp.zagan.pl  

Czytaj więcej...

DRODZY RODZICE I CHRZESTNI !

Czy ksiądz ma prawo odmówić?
Zacznę od kontrowersyjnej i zarazem bardzo życiowej kwestii: czy ksiądz lub szerzej - Kościół, ma obowiązek ochrzcić każde dziecko, które rodzice przyniosą do chrztu? Czy ksiądz ma prawo odmówić? Być może zetknęliśmy się kiedyś osobiście z taką sytuacją, albo słyszeliśmy o niej od znajomych, i oburzyło nas postępowanie kapłana. Pytanie, czy słusznie? Może zatem spróbujmy zrozumieć punkt widzenia Kościoła.

Na pewno w takich okolicznościach nikt nie chce krzywdzić dziecka i odmawiać mu udzielenia tego sakramentu na złość, by odegrać się na rodzicach albo ich szantażować. Powodem ewentualnej odmowy jest jedynie godność, istota i natura działania samego sakramentu. Sakrament ten do swej owocności wymaga, by udzielać go w atmosferze wiary. Chrzest wymaga pewnej otoczki, środowiska, w którym jego owoce będą mogły rozwijać się i dojrzewać. Chrztu nie można sprowadzać tylko do formalności: wpisu do ksiąg parafialnych, sprawdzenia kartek od spowiedzi i udziału w obrzędach. Jest to co prawda istotny element sakramentu, ale na tym jego działanie się nie wyczerpuje.

Czytaj więcej...

Zarys

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum a kończy się w drugiej klasie ponadgimnazjalnej. Program ma pięć etapów. Etap pierwszy to " Decyzja". Jego celem jest obudzenie w młodym człowieku świadomości rozpoczęcia formacji. Służyć temu będą między innymi zapisy w kancelarii , najlepiej w towarzystwie rodziców. Będzie to okazja do rozmowy o życiu, wierze i o przyszłym świadku bierzmowania oraz do współpracy z rodzicami. Parafia będzie ich wspierać w wychowaniu. Kolejne etapy to : " Doświadczenie" , " Nowe Życie" , " Powołanie"  i " Apostolstwo" .Spotkania będą prowadzić małżonkowie wytypowani z naszej parafii.

Czytaj więcej...

 • codziennie: od poniedziałku do soboty 17:30 - 18.00
 • w niedziele i święta - w miarę możliwości podczas każdej Mszy św.
 • I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca – 17.00 – 18.00
 • spowiedź dla klas III – według harmonogramu uzgodnionego z katechetami
 • spowiedź osób chorych – wg indywidualnych zgłoszeń

Narzeczeni wg Prawa Kanonicznego, mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:  

 • dowód osobisty;
 • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy);
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;
 • świadectwo religii z ostatniej klasy i świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Czytaj więcej...

Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Czytaj więcej...

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.

    Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

    Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 • akt zgonu z USC;
 • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym);
 • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem Parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu).

Należy zgłosić fakt pogrzebu Siostrze Zakrystiance i Organiście.
Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Czytaj więcej...

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

pozyczki