Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.


Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:
PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty podczas Parafialnego Dnia Chorych w sobotę w okolicy odpustu Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia.

W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

Stałe odwiedziny Chorych z Komunią św. i ew. możliwością spowiedzi św. w każda I sobotę miesiąca, lub wg Ogłoszeń Parafialnych. Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. mogą przynosić Komunie św. Chorym w każdą niedzielę i święta wg uzgodnień.