W związku z nowymi przepisami sanitarnymi w naszej parafii ustalone są następujące zasady uczestnictwa w liturgii:
a.) dopuszczalny limit osób przebywających w kościele Parafialnym - 142 osób
b.) dopuszczalny limit osób przebywających w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła - 40 osób
    Ze względu na ograniczenia liczby wiernych, którzy mogą przebywać w świątyni i osiągnięcie limitu 142 osób, prosimy o pozostanie na zewnątrz świątyni i zachowanie tzw. dystansu społecznego.

    W niedziele Zmartwychwstania Pańskiego w związku z zaostrzeniem przepisów w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w naszym kościele parafialnym odprawione zostaną dodatkowe Msze św. o godz. 10:00 i 16:00.
    • Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny jest odwołane w całej diecezji. Biskup diecezjalny pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski.
Zachęcamy do przygotowania stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa wykonany przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domach do pobłogosławienia. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym.
Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd znajduje się w załączniku.

    • Biskup diecezjalny w jedności z Episkopatem apeluje o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową do przestrzegania powyższych przepisów, prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcji.